Krav Maga Kids New (6-8χρ)

Krav Maga Kids New (6-8χρ)

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στη βία και στην άμυνα. Προκειμένου να αποφύγουμε την ακατάλληλη χρήση των τεχνικών του Krav Maga – όπως π.χ. χτυπημάτων, που ενώ προορίζονται αυστηρά για επικίνδυνες καταστάσεις, χρησιμοποιούνται χωρίς λόγο…

Read more

Krav Maga Kiddies (4-6 χρ)

Λόγω της ηλικίας τους τα παιδιά, δεν διαθέτουν πολλές εμπειρίες, με αποτέλεσμα να διατρέχουν περισσότερους κινδύνους απο τους ενήλικες. Επομένως, η εκμάθηση αυτοάμυνας δεν είναι πια πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Ως γονείς και ως εκπαιδευτές, οφείλουμε να παράσχουμε στους…

Read more

Krav Maga Kids – B (7-10χρ)

Krav Maga Kids – B (7-10χρ)

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στη βία και στην άμυνα. Προκειμένου να αποφύγουμε την ακατάλληλη χρήση των τεχνικών του Krav Maga – όπως π.χ. χτυπημάτων, που ενώ προορίζονται αυστηρά για επικίνδυνες καταστάσεις, χρησιμοποιούνται χωρίς λόγο…

Read more

Newsletter