Krav Maga Kids A (7-10χρ)

Krav Maga Kids A (7-10χρ)

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στη βία και στην άμυνα. Προκειμένου να αποφύγουμε την ακατάλληλη χρήση των τεχνικών του Krav Maga – όπως π.χ. χτυπημάτων, που ενώ προορίζονται αυστηρά για επικίνδυνες…

Read more

Newsletter